Historie & Cultuur

Kelten, Romeinen & Germanen

Het is bewezen dat de regio Rheinland-Pfalz een van de vroegst bevolkte regio’s van Duitsland is. En Nickenich is zeker één van de oudste nederzettingen van het Rijnland. Indrukwekkende getuigen van het Neolithicum, van 5.000 tot 2.000 voor Christus, tot in de Romeinse periode tot 450 n. Chr., hebben we te danken aan de afbraak van vulkanisch puimzand.

Zo documenteren talrijke archeologische vondsten zoals aarden potten, wapens en juwelen de culturele ontwikkeling van de dorpen in de Pellenz. Men kan deze unieke vondsten zeer aanschouwelijk bekijken in het Archeologische Museum van de Pellenz in Nickenich. Onze geschiedenis begint meer dan 2.000 jaar geleden met de Kelten. De eerste sporen van menselijke nederzettingen werden in de grond gevonden in de vorm van brandgraven van het Indo-germaanse volk. 

Ook de naam Nickenich komt hoogstwaarschijnlijk uit het Keltisch. In de oorspronkelijke vorm ‘Nigidiacum’ zit de naam ‘Nigidius’ verscholen, waaruit de betekenis ‘Nederzetting van Nigidius’ blijkt.
De Romeinse veldheer Gaius Julius Caesar maakte rond 50 v. Chr. een einde aan de heerschappij van de Kelten. De nederzetting bleef onder de nieuwe bewoners wel bestaan, maar werd door hen geromaniseerd.


Dat blijkt tot op de dag van vandaag uit de tumulus, een rond Romeins grafmonument dat aan de Laacher Straße werd gevonden.

JRomeinen in Nickenich in alleenstaande hoeves en villa’s. In de vijfde eeuw na Christus werden de Romeinen uiteindelijk door de Germaanse volksstam van de Franken verdreven. Zij waren de nieuwe bezetters van onze regio.
De nieuwe bewoners breidden de intussen gegroeide neder-zetting Nigidiacum nog verder uit.
In de daaropvolgende eeuwen ontwikkelde Nickenich zich tot een harmonieuze plaats.
Volgens de eerste geschreven vermelding van 1069 was er een kerk speciaal toegewijd aan de heilige Maximin, die daardoor het middelpunt van het dorpsleven werd. ‘Nethenis’ is de eerste schriftelijke vorm van de naam van het huidige Nickenich en ligt zeer dicht bij het dialectische ‘Neekenesch’.

Vanaf de 12de eeuw kan men de geschiedkundige ontwikkeling van het Pellenzdorp Nickenich haast zonder leemtes weergeven.
Als stenen getuige van de voormalige Burcht van Nickenich herinnert de poort uit het jaar 1677 vandaag de dag nog steeds aan die waardevolle tijden, waarin vooraanstaande families en hooggeplaatste figuren de ontwikkeling van de plaats vorm hebben gegeven.